Közösségi alapú beavatkozás a gazdasági folyamatokba a fenntartható helyi fejlődés érdekében

A helyi gazdaságfejlesztés (HGF) egy olyan komplex fejlesztési folyamat, amelynek keretében az elkötelezett helyi szereplőknek a lehetséges fejlesztési eszközök széles tárházából a térség adottságainak legmegfelelőbbeket szükséges kiválasztani és a lehetőségekhez mérten a legnagyobb szinergikus hatások kiaknázásával megvalósítani. Mivel a térségi adottságok és szereplők köre nagyon eltérő országon belül is, így nem meglepő, hogy napjainkban a helyi gazdaságfejlesztésnek hazánkban, Európában, ill. a világban is számos definíciója létezik.

A Magyarországon leginkább elterjedt és elfogadott értelmezés a következő:

A helyi gazdaságfejlesztés tudatos helyi közösségi alapú beavatkozás a gazdasági folyamatokba a fenntartható helyi fejlődés érdekében.

Egy részletesebb megfogalmazás szerint:

Helyi gazdaságfejlesztés minden olyan beavatkozás, amely a helyi gazdaság bármely komponensének, vagy a helyi gazdaság egészének módosítása által, és/vagy korábban hiányzó komponens(ek) bevonása révén, és/vagy kihasználatlan komponensek újraélesztésével a helyi gazdaság egy vagy több jellemzőjét (pl.: eredményesség, hatékonyság, jövedelmezőség, a kibocsátott termékek/szolgáltatások és munkaerő minőség, foglalkoztatottság, rendszer fenntarthatóság, stb.) javítja.

A HGF-et – általános definícióján túl – annak jellemzőivel és pozitív gazdasági, illetve társadalmi hatásaival lehet megragadni. A helyi gazdaságfejlesztés magában foglalja mind a helyi kezdeményezésű, tisztán gazdasági jellegű fejlesztéseket és beruházásokat, mind az ezekhez kapcsolódó, illetve kiegészítő társadalmi- gazdasági és közösségfejlesztési akciókat és programokat.

A helyi és térségi gazdaságok hosszútávon fenntartható fejlődését jelentős mértékben elősegíti, ha a helyi lakosság és szereplők felismerik és kiaknázzák az abban rejlő lehetőségeket, valamint támogatják a folyamatokat közösségeik megszervezésével, a helyi öntudat és elkötelezettség kialakításával, erősítésével, illetve a 21. század komplex – gazdasági, környezeti, társadalmi – fenntarthatósági kérdéseinek tudatosításával.

Részletesebb elméleti megalapozás a „Helyi gazdaságfejlesztés. Ötletadó megoldások, jó gyakorlatok” c. kiadványban olvasható..