Közösségi alapú beavatkozások ötletadó megoldásai, mintaadó gyakorlatai.

A helyi gazdaságfejlesztés (HGF) témáját sokan kutatták már és az elmúlt években ezek a kutatások csak sűrűsödtek. A kutatások sok, egymástól eltérő szempont szerint folytak és általában nem volt egymással együttműködésük.

Az általunk ismer egyik legalaposabb és módszertani kérdéseket is feldolgozó kiadványt a VÁTI által 2008-ban készített és 2010-ben publikált „Helyi gazdaságfejlesztés. Ötletadó megoldások, jó gyakorlatok” c. kiadványban találhatunk. Ebben a HGF elméleti megalapozása mellett 25 mintaadó HGF gyakorlat leírása is olvasható.

Erre építve, az abban foglalt példákat újra megszólítva a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (NTH) 2012-ben tervbe vette, hogy ezt a projektgyűjtést feleleveníti, illetve tovább folytatja és a már feltárt jó példák mellett minél több újat is bemutat. Megkeresésünk azt a célt szolgálta, hogy a feltárt HGF jó példák mások számára is ösztönzőek legyenek.

Ennek a gyűjtésnek keretében a 2012-13-14-és évek során még területi tervezőként jártam az országot és előremutató gyakorlati gazdaságfejlesztési példákat kerestem. Ebben az elmúlt két és fél évben olyan különleges találkozásokra nyílt lehetőségem, amelyben kevés kormányhivatalnok részesülhet: megszámolhatatlan helyi hőssel, a nyomorból csillogó ötletekkel teli emberi sorssal találkozhattam és sok olyan példát ismerhettem meg, amely a magyar elme leleményességéről tanúskodik. Ez elég meghívást adott számomra, hogy továbbadjam a tapasztaltakat és más olyan közösségeket vonjak be ebbe az örömbe, akik a saját helyzetünkből nem látják, hogy miként segítheti ők is a saját sorsukat. Hadd idézzek ide néhány sort az első NTH-s Falu Város Régió számunk bevezetőjéből: mi az NTH munkatársai „… hisszük, hogy közösségünk sorsáért, településünk, térségünk, nemzetünk jövőjéért, önfenntartó és öngondoskodó képességeinek megerősítéséért, megteremtéséért mi magunk is a saját eszközeinkkel, lehetőségeinkkel nagyon sokat tehetünk. Mert fel kellene ismernünk, hogy „…a „gazdaság” szó nem valami földtől elrugaszkodott, az utóbbi időben állandóan nehézségekkel küzdő, tőlünk független tényezőt, gondot jelent, hanem kiindulva annak eredeti értelméből a „gazda”-ságunk meglétét kéri számon rajtunk”. Arra próbál utalni, hogy – mint jó gazdái a helyi ügyeinknek – a gazdaság problémáit, rendszerszintű gondjait helyben, elsősorban csak közösen és együtt tudjuk megoldani annak érdekében, hogy a térségi és helyi gazdaság, valóban a közjót, a helyi közösséget, családokat szolgáló fenntartható „közösségi gazdagsággá” válhasson, azaz életet adó erő-, tudás és szeretet forrássá, áldássá, küldetéssé és szolgálattá váljon.

Meggyőződésem, hogy Magyarországon ez a gazdaszemléletet hiányzik. No, nem eredettől fogva, hanem azt elfelejtettük. A ránk bízott javakkal, emberekkel embertelenül, felelőtlenül bánunk. A felelősség számunkra teher, pedig eredeti értelme szerint csak a „felelet”-ünk mibenlétét mutatja.

A VÁTI gyűjtésére építve, azt jelentősen kibővítve végeztük az NTH-nál a kutatást. Így előállt egy nagyon széles mintaadó gyakorlat lista (az NTH bezárásáig kb. 400 (!) önálló példa), aminek egy szűk válogatása elérhető az NTH internetes honlapján. Ennek térképi feldolgozása itt található. Ezek a példák adták azokat a HGF bevatkozási típusokat, amelyeket ezen az oldalon listáztunk. Ez egyes típusok mögött mindig élő példák állnak, annak megvalósíthatóságát nem független szakértő, hanem maga a példatulajdonos bizonyítja, akivel segítségünkkel kapcsolat teremthető;

A HGF kutatás nem állt le az NTH bezárásával (2014. végével) és azóta már kb. 900-950 példát sikerült listázni. A gyűjtés során összeállt egy a helyi fejlesztésekért elkötelezett személyeket tartalmazó hálózat, akik képesek helyi, kisléptékű fejlesztések létrehozására és akik egymás számára is segítséget nyújthatnak a saját mintaadásukkal.

Az általunk legmeghatározóbbnak tartott egyéb HGF gyűjtemények, listák:

 1. A VÁTI által 2008-ban készített gyűjtés, amely a „Helyi gazdaságfejlesztés. Ötletadó megoldások, jó gyakorlatok” c. kiadványban (zöld HGF könyvben) jelent meg 2010-ben. A kiadvány a helyi gazdaságfejlesztés módszertani alapjait is tárgyalta és kb. 25 jó példát (ld. itt térképen) is találhatunk benne;
 2. Az Országgyűlés Hivatala (ezen belül is az NFFT) megrendelésére készült Kajner Péter – Lányi András – Takács-Sánta András szerkesztette a fenntarthatóság felé való átmenet jó példáit tartalmazó kutatás. Ez az ELTE Humánökológia Mesterszak oldalán is megtalálható (ld. az oldalon legalul) (ők a tanulmány készítői), ahol már egy térképet is találhatunk a jó példák Kárpát-medencei elhelyezkedésével. (A kutatásban szerepel a részvételemmel 2012-ben vitt Gyümölcsész Projekt is, amely részt a képeim is színesítenek.);
 3. Ifjú humánökológusok, geográfusok Kisközösségi Programja (Takács-Sánta András vezetésével) – amely a fenti NFFT gyűjteményt is adta – további példákat is feldolgozott. Így már több mint 60 helyen végzett országjáró interjúzást, amelynek során az ökológiai fenntarthatóságra törekvő helyi, elsősorban közösségi kezdeményezések képviselőivel készítettek mélyinterjúkat szerte az országban. Ebben 2013-tól én is részt veszek. A feldolgozott helyszínekről folyamatosan hírt adunk a http://www.kiskozossegek.hu/terepmunka oldalon;
 4. KÖZÖSSÉGEK FELÉ – A fenntarthatósági kezdeményezések jó gyakorlatai, közösségszervezési és vezetési mintázatai – Inspi-Ráció kutatás, amely a közösség épülésének elszközeit, lehetőségeit és buktatóit kutatta;
 5. a Védegylet és a Profilantrop szervezésében vitt „Kisközösségek Átalakulásban” (KKÁ) program (ugyanez a Védegylet oldalán), amely alulról szerveződő, jó gyakorlattal rendelkező közösségeket, településeket, csoportokat köt össze abból a célból, hogy megismerjék egymást, hogy tanuljanak egymás tapasztalataiból;
 6. a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) Példát átadó gyakorlatok pályázata – a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Programja, amely 2008 óta évente jutalmazza a legjobb közigazgatási gyakorlatokat felmutató önkormányzatokat;
 7. Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) jó gyakorlat gyűjteménye, amelyet az MNVH „Jó gyakorlatok a vidékfejlesztésben” című válogatásban dolgoztak fel;
 8. a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft. által a 2014 januárig futó „Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért” (TÁMOP 5.1.3) program, amely a www.melyszegenyseg.hu honlapon érhető el, amelynek megvalósult 25 helyi projektje itt található;
 9. A Leader közösségek programjai (nincs még adatbázisa, de nagyon-nagyon sok jó programjuk van);
 10. Magyar Élőfalu Hálózat tagjainak listája és bemutatkozása:  Ennek egyéb élőfalvakkal kibővített térképi feldolgozása itt található;
 11. a Kárpát-medencei Gyümölcsész Hálózat (KmGYH) gyümölcsöskertjei a gyumolcsesz.hu oldalon érhetőek el és térképi feldolgozása itt található;
 12. a Kőbányai Élő Közösség gazdag gyűjteménye itt található;
 13. NÉBiH Rövid Ellátási Lánc (REL) tematikus alprogramja által kezelt példák: http://elbs.hu/dokumentum/tudashalozat-kiepitese-es-fejlesztese/ (egyelőre kidolgozatlanul);
 14. a Magyar Természetvédők Szövetsége (MTVSZ) „Együttműködés a fenntartható helyi közösségekért – Módszertani segédlet és példatár EU projektek tervezéséhez” kiadványa, valamint a Közösségi energia gyűjteménye

… és ilyen még sok lehet, amiről nem is tudunk. Kérem, ha ilyen gyűjteményről van tudomása, jelezze nekem!

A fentiekkel minddel valamilyen személyes kapcsolatban állok, én magam többnek (legalább pártoló) tagja is vagyok.