A helyi gazdaságfejlesztés (HGF) témájában 2012-ben a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (NTH) által folytatott gyűjtés az alábbi tématerületeket érintette. Az egyes tématerületeket a gyűjtés során felfedezett példák adták, vagyis a tématerületek teljesen a HGF gyakorlati megvalósítása által meghatározottak, azok működő, gyakorlatban kipróbált megoldásokra támaszkodnak.

Ezeket tekinthetjuk a helyi gazdaságfejlesztési eszközeinek, vagy más néven beavatkozási területeinek. A gyűjtés tapasztalatai alapján e témákban lehet beavatkozni a helyi folyamatokba a helyi fejlődés érdekében.

A VÁTI által 2008-ban készített és 2010-ben publikált „Helyi gazdaságfejlesztés. Ötletadó megoldások, jó gyakorlatok” c. kiadványban még mindössze csak 10 féle helyi gazdaságfejlesztési eszköz szerepelt (ld. a „helyi gazdaságfejlesztési eszközök” ábrát a 22. oldalon), amelyek közül az akkori gyűjtés mindössze 5 fő területet érintett. Ezek: a (1) helyi termékek felkarolása, népszerűsítése, értékesítése” (ezen belül: helyi élelmiszertermékek, nem élelmiszer helyi termékek, térségi márkák, védjegyek, helyi termékek fogyasztásának ösztönzése), a (2) helyi „pénz” – cserekörök, pénzhelyettesítő eszközök, a (3) helyi alternatív energia, autonóm kisközösségi energiaellátás, a (4) mikro-, kis- és középvállalkozások helyi fejlesztése, és a (5) szociális gazdaság.

A fetieket kiegészítve a 2012-es gyűjtés összesen majdnem félszáz típust, eszközt, beavatkozási területet azonosított be. Ezek a HGF ma a gyakorlatban tapasztalható mintapéldáinak tématerületei:

1. Helyi termék és szolgáltatás előállítás és fejlesztés

1.1. Helyi termék előállítása, feldolgozása és szolgáltatás kialakítása, fejlesztése

1.2. Helyi termelő és szolgáltató közösségek kialakítása, illetve termék és szolgáltatási csomagok kialakítása, megszervezése

1.3. Innovatív helyi termék és szolgáltatási megoldások kutatása, kialakítása és fejlesztése

2. Helyi termék és szolgáltatás értékesítés, promóció

2.1. Helyi termelői piacok

2.2. Helyi termék önkiszolgáló automata rendszerek

2.3. Termelői web piacok

2.4. Térségi márkák, védjegyek

2.5. Vásárló közösségek

2.6. Közösségek által támogatott mezőgazdaság és szolgáltatások

2.7. Hangya Szövetkezetek

2.8. Helyi termékek értékesítését elősegítő országos rendszer, szervezet

2.9. Általános helyi (termék) értékesítés, promóció

3. Helyi gazdasági együttműködések

3.1. Helyi és térségi civil szervezetek, a köz- és vállalkozói szféra összefogása, hálózatépítése

3.2. Érdekképviseleti, illetve területi alapú szakmai együttműködések

4. Társadalmi gazdaság és helyi közösségek fejlesztése

4.1. Szociális földprogramon alapuló közösségi vállalkozások önellátásra, helyi termék előállításra és értékesítésre

4.2. Szociális és foglalkoztatási szövetkezetek

4.3. Társadalmi célú vállalkozások

4.4. Városi kertek, közösségi kertek

4.5. Helyi hír és médiaszolgáltatás

4.6. Általános közösségfejlesztési akciók, programok

5. Helyi gazdaságfejlesztési és környezeti fenntarthatósági szemléletformálás

5.1. Helyi termékek fogyasztásának ösztönzése

5.2. Fenntartható életmód ismeretek átadása és a környezet-, klíma- és energiahasználati tudatosság előmozdítása

5.3. Alapvető mezőgazdasági/háztáji gazdálkodási ismeretek átadása – szakképzések a lakosság és a helyi gazdasági szereplői részére

5.4. Általános szemléletformálás

6. Helyi gazdaság élénkítését szolgáló szakképzés

6.1. Vállalkozási ismereteket és készségeket integráló képzések, oktatási programok

6.2. A helyi kézműves iparhoz kapcsolódó, ill.

7. Helyi vállalkozásfejlesztés, beruházás-ösztönzés

7.1. Általános helyi vállalkozásfejlesztés és beruházás ösztönzés

7.2. Ipari parkok

7.3. KKV innovációs központok, inkubációs házak

8. Helyi és térségi gazdaságfejlesztést támogató pénzügyi jellegű intézkedések

8.1. Közösségi cserekör

8.2. Helyi bankok, takarékok, térségi hitelintézetek

8.3. Helyi pénz (forgatható utalvány)

8.4. Közösségi finanszírozású projektek

9. Helyi és térségi környezeti fenntarthatóságot elősegítő fejlesztések

9.1. Energiahatékonysági programok

9.2. Helyi alternatív energia, autonóm kisközösségi energiaellátás

9.3. Helyi vásárló közösség létrehozása közös energia-beszerzésre

9.4. A helyi hulladékgazdálkodás környezeti fenntarthatóságát elősegítő fejlesztések, projektek, programok

9.5. A helyi víz- és szennyvízgazdálkodás környezeti fenntarthatóságát elősegítő fejlesztések, projektek, programok

10. Helyi és térségi komplex gazdaságfejlesztési programok

10.1. Önkormányzati szervezésű, illetve központú komplex helyi gazdaságfejlesztési programok

10.2. Civil és vállalkozói kezdeményezésű és megvalósítású komplex helyi gazdaságfejlesztési programok

11. Helyi és térségi kulturális és természeti adottságokra építő programok

11.1. Kultúrtáj rehabilitáció, természet közeli gazdálkodás, fenntartható környezetgazdálkodás

11.2. A helyi és térségi kulturális és természeti adottságokra építő turisztikai lehetőségek kiaknázása, hasznosítása

11.3. Közösségi vállalkozás helyi termék előállítására, helyi hagyományok felélesztésével

11.4. Ökofalu/Élőfalu program

12. Egyéb helyi és térségi gazdaságfejlesztési programok

12.1. Állami HGF programok

 

12.2. Egyházi fejlesztések

A fenti beavatkozási területek részletes leírása, magyarázata itt található.

Copyright © Kükedi Zsolt